Sobota, 1 października 2016 | Imieniny: Danuty, Remigiusza

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

    
baner_1.jpg baner_2.jpg baner_4.jpg baner_5.jpg baner_3.jpg

 
   
   

Zapraszamy

 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2016 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2016 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     33
     Wczoraj:     88
     Ostatni tydzień:     588
     Ostatni miesiąc:     33

     Wszystkie odwiedziny:     179805

Aktualności

Spotkanie Partnerów Północnego Szlaku Rybackiego - 23.09.2016 r., Łupawsko

W piątek, 23 września 2016 roku, w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania w Łupawsku odbyło się spotkanie partnerów Północnego Szlaku Rybackiego.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Słowińskiej Grupy Rybackiej, Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby, Lokalnej Grupy Rybackiej Morenka, Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorzecze Łeby”, Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze, Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Wiślański, Lokalnej Grupy Rybackiej Wielkie Jeziora Mazurskie, Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej; byli też przedstawiciele gospodarzy z Łupawska oraz przedstawicielka Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku. Zaproszenie na spotkanie przyjęła również p. Justyna Durzyńska, Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie"- 13.10.2016 r., Wilkasy

  Porządek Obrad 
Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie"
13 października 2016 roku, godz. 13:45, Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa 
Wilkasy, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko (budynek GOKiR). 

 

 1. Powitanie uczestników WZC
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór: 
  a) 
  Przewodniczącego Zebrania
  b) Sekretarza Zebrania
  c) Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 1. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 15 czerwca 2016r.
 2. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dokonanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Zarządowi uchwałą WZC nr 19/WZC/2015 z 29.12.2015r. – Prezes Zarządu.
 3. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia – Prezes Zarządu.
 4. Przedstawienie Planu Finansowego na 2017 rok – Skarbnik Zarządu.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) 
  przyjęcia zmian w statucie Stowarzyszenia;
  b) przyjęcia Planu Finansowego na 2017 rok.
 1. Omówienie spraw związanych z wdrażaniem LSR na lata 2016-2023, w tym przedstawienie harmonogramu ogłaszanych konkursów – Dyrektor biura.
 2. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 3. Wolne wnioski
 4. Zamknięcie obrad. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

Szanowni Państwo! 

Miło nam poinformować, że pojawiło się  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Czytaj więcej... 
   
   

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

FORUM DYSKUSYJNE

 

Rozmawiamy o tematach ważnych i mniej ważnych. O tym wszystkim, co Państwa interesuje. ZAPRASZAMY!

wejdź na forum

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR