Poniedziałek, 28 maja 2018 | Imieniny: Jaromira, Wiktora

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_4v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     11
     Wczoraj:     81
     Ostatni tydzień:     11
     Ostatni miesiąc:     4375

     Wszystkie odwiedziny:     257826

Aktualności

Walne Zebranie Czlonków LGR - 26.04.2018r.

       PROGRAM
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
26 kwietnia 2018 roku (czwartek); godz. 13.45
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach


1. Powitanie uczestników WZC
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór:
a) Przewodniczącego Zebrania
b) Sekretarza Zebrania
c) Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 19 października 2017r.
5. Przedstawienie informacji nt. przyjętych członków – Prezes.
6. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dokonanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Zarządowi uchwałą WZC nr 19/WZC/2015 z 29.12.2015r. – Prezes Zarządu.
7. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 – Prezes.
8. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2017 rok – Prezes.
9. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2017 rok – Prezes.
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2017 rok oraz wniosku o udzielnie absolutorium Zarządowi.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
b) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2017 rok.
c) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2017 rok.
d) rozliczenia wyniku finansowego za 2017 rok.
e) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2017 rok.
f) udzielenia absolutorium Zarządowi.
12. Omówienie spraw związanych z wdrażaniem LSR na lata 2016-2023, w tym przedstawienie sprawozdania z konkursów przeprowadzonych w 2017r. w ramach PROW oraz przedstawienie harmonogramu kolejnych konkursów – Dyrektor biura.
13. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
14. Wolne wnioski
15. Zamknięcie obrad.

Wesołych Świąt Wielkanocnych 2018!

Najserdeczniejsze wiosenne życzenia świąteczne:
pięknego słońca, smacznego jajka w radosny wielkanocny poranek,
słodkich mazurków na stole, rodzinnej atmosfery i mokrego dyngusa

życzy

Zarząd

oraz Pracownicy Biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
„Wielkie Jeziora Mazurskie”

UWAGA! OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2018 W RAMACH PORiM


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zakresem i zasadami ogłoszonego naboru wniosków w ramach PORiM. 
Nabór będzie trwał od 16 kwietnia do 7 maja 2018 r. i jest kierowany do sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego. 
Więcej informacji znajduje się ------------>>>> tutaj

Konkurs ZIELONE LATO NA MAZURACH

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił tegoroczną edycję Konkursu Agro-Eko-Turystycznego ZIELONE LATO.
ZIELONE LATO to nazwa konkursu, w ramach, którego samorząd województwa rokrocznie wybiera najlepsze obiekty turystyczne zlokalizowane na obszarach wiejskich Warmii i Mazur.
W ramach ZIELONEGO LATA nagrody przyznawane są najlepszym z najlepszych w trzech kategoriach:
a)      gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika (agroturystyka),
b)      gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi (turystyka wiejska),
c)       zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

Czytaj więcej...

Samorządowy Dzień Sołtysa, Ostróda 2018


Przedstawiciele Biura naszego Stowarzyszenia wzięli udział w Samorządowym Dniu Sołtysa, zorganizowanym w dniu 09.03.2018 r. w Ostródzie. Na naszym stoisku można było zapoznać się z ofertą turystyczną obszaru działania Lokalnej Grupy Rybackiej "Wielkie Jeziora  Mazurskie", oraz z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 i PORiM 2014-2020.  Co więcej, można było również zapoznać się z wyjątkowym rękodziełem wykonanym przez mieszkankę naszego obszaru - panią Urszulę Kałębasiak. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego dnia --------> tutaj  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR