Piątek, 18 stycznia 2019 | Imieniny: Piotra, Małgorzaty

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_4v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     122
     Wczoraj:     188
     Ostatni tydzień:     967
     Ostatni miesiąc:     3262

     Wszystkie odwiedziny:     295673

Uchwały

Uchwała nr 1/2014

Uchwała nr 1/2014

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr I2013kr bs.pdf)Uchwała nr 1/2014[1]

 

Uchwała nr 1/2013

Uchwała nr 1/2013

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr I2013kr.pdf)Uchwała nr 1/2013[1]

 

Uchwała nr 1/KR/LGR/11 z dnia 19 stycznia 2011r.

UCHWAŁA

 KOMISJI  REWIZYJNEJ

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

Uchwała nr 1/KR/LGR/11 z dnia 19 stycznia 2011 roku

 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGR „WJM” 

 

Na podstawie §23 ust 5 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

§ 1

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w składzie:

- Władysław Gładkowski

- Bogusław Staruch

- Andrzej Antończak

w dniu 19.01.2011 roku dokonała analizy działalności Zarządu oraz gospodarki finansowej  w 2010 roku.  

§ 2

 Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” przedłożył Komisji Rewizyjnej: 

  1. sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok,
  2. dokumenty księgowe Stowarzyszenia LGR „WJM”,
  3. dokumenty Zarządu Stowarzyszenia LGR „WJM”.

 § 3

Po dokonaniu analizy i sprawdzeniu gospodarki finansowej Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGR „WJM” za 2010 rok.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

 

 Władysław Gładkowski 

     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej   

Uchwała nr 1/KR/LGR/12 z dnia 12 marca 2012 r.

Uchwała nr 1/KR/LGR/12 z dnia 12 marca 2012 r.

Uchwała nr 1/KR /LGR/10 z dnia 22 stycznia 2010r.

UCHWAŁA KOMISJI REWIZYJNEJ

Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

Uchwała nr 1/KR /LGR/10 z dnia 22 stycznia 2010r.
W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Na podstawie § 23 ust 3  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia na zebraniu w dniu 22.01.2010 roku uchwala co następuje:

§ 1


Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany pan Władysław Gładkowski

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwaleniaPrezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
 
 
Sekretarz

  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR